Nevyhlašujme válku Libyi

Nevyhlašujme válku Libyi

„Česká republika by neměla dávat souhlas k tomu, aby agrese proti Libyi byla akcí NATO, jehož je ČR členem, jak prosazuje ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. NATO bylo založeno jako obranná aliance a žádná z členských zemí NATO nebyla Libyí napadena. Český souhlas s vojenskou akcí NATO v Libyi by se rovnal vyhlášení války a není v zájmu České republiky být ve válce s touto severoafrickou zemí.

Režim plukovníka Kaddáfího nám může být nesympatický, to ale není ospravedlnění pro zapojení České republiky do války proti Libyi.

Nechť současně není bráněno žádnému občanu, kterému leží osud obyvatel Libye na srdci, aby se na vlastní odpovědnost zapojil do občanské války v Libyi ať již na straně rebelů či na straně plukovníka Kaddáfího.“

Petr Mach
předseda Svobodných
www.svobodni.cz
20.3.2011

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31