Navrhne vláda pozastavení činnosti Svobodných?

Navrhne vláda pozastavení činnosti Svobodných?

Podle zpráv v médiích vláda projedná návrh ministerstva vnitra, aby podala Nejvyššímu správnímu soudu návrh na pozastavení činnosti Strany svobodných občanů. Podkladem návrhu ministerstva vnitra je výzva Poslanecké sněmovny na pozastavení činnosti Svobodných z 5.5.2011 odůvodněná nedostatky ve Výroční finanční zprávě, kterou jsou politické strany povinny odevzdávat každoročně Poslanecké sněmovně. K výzvě sněmovny se Svobodní vyjádřili prohlášením 6.5.2011.

Výroční zprávě Svobodných bylo vytýkáno, že předložené kopie darovacích smluv nebyly úředně ověřené.

Svobodní následně dodali do Poslanecké sněmovny úředně ověřené kopie darovacích smluv, aby Výroční finanční zpráva byla kompletní. Výroční finanční zpráva, která je veřejnosti k dispozici v parlamentní knihovně, tak obsahuje účetní závěrky ověřené auditorem, seznam všech dárců zahrnující jména, adresy a data narození všech registrovaných příznivců a úředně ověřené kopie těch darovacích smluv, kde souhrnná roční výše daru byla od 50 tisíc výše.

S ohledem na to, že šlo o prkotinu a že byly ověřené kopie darovacích smluv do zprávy následně doplněny, považoval bych za absurdní, kdyby vláda navrhla soudu pozastavení činnosti Svobodných. Nejvyšší správní soud by i s ohledem na předchozí řízení v podobných kauzách mohl sotva rozhodnout o pozastavení činnosti Svobodných, když je Výroční finanční zpráva doplněná a když původní nedostatek byl malicherný,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach.

Je smutné, že o návrhu na pozastavení činnosti Svobodných rozhodují na základě malicherných záminek politici, o hospodaření jejichž stran si těžko může veřejnost činit iluze. Strana svobodných občanů je na rozdíl od nich financována příspěvky členů, drobnými příspěvky příznivců a dary z úspor kandidátů na jejich vlastní kampaň  v řádu desítek tisíc. Parlamentní strany si nadto rozdělují mezi sebou peníze z našich kapes a nás takto šikanují,“ podotkl Mach.

Petr Mach
2.10.2011
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31