Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Média: Svobodní: Bez souhlasu ČR nesmí ESM vzniknout

Média: Svobodní: Bez souhlasu ČR nesmí ESM vzniknout

…“Bez podpisu českého prezidenta by ESM neměl být zřízen, státy by do něj neměly posílat peníze a fond nemůže začít existovat, platit personál, vydávat dluhopisy a financovat krachující státy eurozóny. Právní platnost mezinárodních smluv a analogicky i změny Smlouvy o fungování EU podle české ústavy nastává až podpisem, tedy ratifikací, prezidentem republiky. Podle práva EU nabývá změna smlouvy platnosti až schválením změny všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními postupy,“ tvrdí Svobodní. Pokud budou ostatní státy EU ignorovat fakt, že Česká republika nevyslovila souhlas se změnou Smlouvy o fungování EU v souladu se svými ústavními postupy, a spustí ESM aniž by měly souhlas všech členských států EU, měla by to Česká republika považovat za zásadní porušení primárního práva ze strany států eurozóny a vyvodit z toho patřičné důsledky, říká šéf Svobodných Petr Mach. „Bude-li ESM zřizován bez řádného mandátu, mělo by Ministerstvo zahraničních věcí vyzvat ostatní členy EU diplomatickou cestou k zastavení porušování primárního práva, a pokud ostatní neustanou v jeho porušování, neměla by se Česká republika nadále cítit primárním právem EU vázána,“ dodal.
 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31