MACH: Dopis poslancům ve věci hlasování o smlouvě ESM

MACH: Dopis poslancům ve věci hlasování o smlouvě ESM

Vážený pane poslanče, Vážená paní poslankyně,

jsem předsedou dosud mimoparlamentní Strany svobodných občanů, píšu Vám proto jako občan ve sněmovně nezastoupený.

Píšu Vám ve věci vládního návrhu, podle kterého byste měli ve středu 9. května vyslovit souhlas se změnou Smlouvy o fungování EU (tisk 348-E).

Váš případný souhlas s vládním návrhem vystaví Českou republiku riziku podílet se částkou až 14 miliard eur (350 miliard korun) na Evropském stabilizačním mechanismu (ESM).

Dovoluji si zde upozornit, že Smlouva ESM již existuje, měli byste přinejmenším žádat vládu, aby vám poskytla její český překlad, protože o ní se ve skutečnosti jedná. Od vlády není fér, že vám smlouvu neposkytla. Tuto smlouvu můžeme bez nadsázky nazvat dluhovou unií, stručně vám její principy může přiblížit toto pětiminutové video.

Protože se otázkou dluhové krize eurozóny dlouhodobě zabývám, byl jsem loni pozván na jednání Ústavně právního výboru Senátu. Senátoři dostali od ministerstva zahraničí reakci na moji analýzu, kterou jsem senátorům poskytl. Ministerstvo ve své reakci uvádí, „Konečný závazek České republiky [ze smlouvy o ESM] bude činit cca 40 miliard korun splaceného kapitálu a povinnost v případě potřeby dodat dalších cca 310 miliard korun“. Ministerstvo tedy moje varování nikterak nevyvrátilo, ba naopak. Tyto platby se nás budou týkat, jakmile se staneme součástí eurozóny, o čemž rozhodne Evropská rada.

Česká republika sice není členem eurozóny, ale má ze smlouvy o přistoupení povinnost se členem eurozóny stát. Premiér Nečas odmítl výzvu prezidenta republiky sjednat pro Českou republiku trvalou výjimku ze zavedení eura. Situace je tedy taková, že jednak máme povinnost euro přijmout, a jednak o přijetí nebude rozhodovat Česká republika, ale Rada ministrů EU podle článku 140, odst. 2 Smlouvy o fungování EU kvalifikovanou většinou na návrh Komise, tedy i bez našeho souhlasu či žádosti.

ESM se má na Českou republiku vztahovat, jakmile se stane členem eurozóny. Dovolte, abych z vládního materiálu, který jste obdrželi, citoval: „V důsledku vstupu do eurozóny se členský stát stane členem ESM s veškerými právy a závazky z toho vyplývajícími.“ (str. 24 tisku 348-E– pozn. č. 4 pod čarou Závěrů Evropské rady z 25. 3. 2011)

Váš případný souhlas s nyní projednávanou změnou smlouvy o fungování EU neznamená bezprostřední účast České republiky v ESM, ale budoucí účast ČR na ní umožňuje. Senátor Jiří Pospíšil v debatě v Senátu toto hlasování o změně Smlouvy o fungování EU přirovnal k hlasování o tom, jestli do ústavy včleníme trest smrti. Tím také bezprostředně nikoho nezabijeme, ale umožňujeme zabití člověka příštím rozhodnutím, které už nebude v moci těch, kdo jej nyní umožňují.

Dosud smlouvy o EU stanovily, že členské státy neručí za dluhy jiných členských států. Předkládaná změna smlouvy to mění. Když nyní řeknete ano změně Smlouvy o fungování EU, bude moci jakákoliv příští nebo nynější politická reprezentace odsouhlasit náš vstup do ESM a k zavedení eura u nás ani EU nepotřebuje náš souhlas.

Jediný způsob, jak nyní zabránit tomu, aby kdokoliv v budoucnu rozhodl o začlenění ČR do dluhové unie ESM, je odmítnout změnu smlouvy o fungování EU, která zřízení ESM umožňuje.

Prosím Vás jako zástupce těch, kdo vás volili, i jako toho, kdo má právo rozhodovat o osudu těch, kteří vás nevolili, nezvedejte ruku pro vládní návrh na vyslovení souhlasu se změnou Smlouvy o fungování EU.

S úctou,

Ing. Petr Mach, Ph.D.
předseda
Strana svobodných občanů

 Posláno na emailové adresy poslanců: http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31