KUBOVÁ: Poděkování českému kacíři globálního oteplování

KUBOVÁ: Poděkování českému kacíři globálního oteplování

Ačkoli blížící se krajské a senátní volby nabízí přiměřenější témata očekávaným událostem, 8. říjen je jen jediný den v roce. A pokud počítám správně, právě v tento den oslaví 85. let mezinárodně uznávaný odborník v oboru pedologie, který se mimo jiné zabývá i klimatickými změnami – prof. Miroslav Kutílek. Proč tato připomínka na našich stránkách?

Jsou to právě Svobodní, kteří slovy L. Jakla „odmítají extrémistické zelené ideologie, jejichž hlasatelé pod záminkou péče o zdravé životní podmínky vnucují společnosti brutální regulace, na kterých vydělávají s nimi spřízněné zájmové skupiny.“  Argumentaci pro takové postoje poskytují právě úvahy a studie M. Kutílka. Jaké jsou důvody pochybností tohoto „českého Lomborga“ o nezvratitelných klimatických změnách způsobených nezodpovědným lidstvem?

Vývoj měření teploty

Trvá sotva pár staletí, teprve v 19. století můžeme hovořit o rozsáhlejší spolupracující síti stanic, jejichž hustota ale nikdy nebyla a dodnes není na celé Zemi stejná. Měření teploty v troposféře přinášející díky satelitům určité zpřesnění pak přichází teprve koncem 70. let 20. století. Jak si můžeme být jisti současnými závěry o zvyšování teploty, které nemá obdobu? Jisti si být nemůžeme. Vědci používají tzv. proxy data, tedy údaje odvozené z jiných výzkumů ovlivněných teplotou. Samostatné použití takových metod bez porovnání s  jinými je ale nejisté a sami vědci přiznávají, že jejich výsledky se i po porovnání různých metod mohou významně lišit.

Glaciály, interglaciály a oscilace

M. Kutílek nabízí rozbor geologických období, ve kterých se vystřídaly prakticky všechny typy klimatu počínaje dlouhými etapami ledovými, ale také etapami sucha, pouští a horkého klimatu i vlhkými tropy s hojností srážek.  Z hlediska geologického času je dnešní klima chladné. Poslední dva miliony let se vyznačuje střídáním chladných a teplých etap, tzv. glaciálů a interglaciálů. Dnes žijeme v etapě meziledové, tedy interglaciální. Její příchod provázela oteplení na úrovni 2,1°C/100 let, ale existují i data o navýšení o 7°C během několika málo let. V rámci posledního tisíciletí pak vidíme různé drobné oscilace, oblíbeným příkladem je období středověké teplé periody: „ V Čechách a na Kolínsku sedláci pěstovali melouny. V Porýní rostly fíkovníky. Ve Skotsku se obdělávala půda i ve výškách nad 350 m. n. m., tam, kde jsou dnes pouze pastviny. V Anglii se pěstovala vinná réva až v severním hrabství Yorkshire. Na Islandu vysévali Vikingové ječmen.“ Obecně bylo klima o cca 2°C teplejší než dnes. Alarmistům, kteří usuzují na závažné změny klimatu podle vývoje posledních desetiletí či frekvence vichřic, se z takových výkyvů asi točí hlava.

Skutečné příčiny klimatických změn

Klima ovlivňuje v různé míře řada faktorů, může to být zvýšená sluneční aktivita způsobující růst magnetického pole, vliv aerosolů, dopad asteroidů, vulkanická činnost, deskové tektonika nebo termohalinové cirkulace v oceánech. Prof. Kutílek se přiklání k teorii o astronomických cyklech srbského vědce M. Milankoviće. Podle této teorie mohou být klimatické změny způsobeny následkem tří pravidelně se opakujících změn parametrů v oběžné dráze Země kolem Slunce.

Kacíři globálního oteplování

M. Kutílek často zmiňuje řadu konkrétních jmen, center, organizací či aktivit vědců z celého světa, z různých oblastí přírodních věd, které zpochybňují teorii o antropogenním vlivu na klimatické změny. Potvrzuje a na konkrétních příkladech dokládá, že zastánci teorie o globálním oteplování dostávají za své výzkumy subvence v milionech dolarů. Jeho články, studie a konečně i kniha, která je zdrojem této krátké připomínky, jsou neocenitelným zřídlem argumentů pro všechny ty, kteří se staví proti nesmyslné zelené propagandě. A za to mu patří i náš dík.

Iveta Kubová

Zdroj: M. Kutílek: Racionálně o globálním oteplování, 2008

Iveta Kubová je místopředsedkyní Jihomoravského sdružení Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31