Krajské sociální inženýrství – Stanovisko Svobodných k Sektorovým dohodám

Krajské sociální inženýrství – Stanovisko Svobodných k Sektorovým dohodám

Svobodní ve Zlínském kraji reagují na tyto dva články: Zlínský kraj se připojil k podpisu regionálních sektorových dohod a dále Předsedkyně KHK ZK podepsala Regionální sektorovou dohodu pro Zlínský kraj.

Deklarovaný cíl regionálních dohod:

„Cílem regionální sektorové dohody je dosáhnout v tradičním odvětví Zlínského kraje, zmíněné gumárenské a plastikářské výrobě, stavu, kdy bude na trhu práce k dispozici dostatek kvalifikovaných lidí (maturantů a vyučených), kteří budou schopni pokrýt úbytek pracovních sil u zaměstnavatelů způsobený jak demografickým vývojem, tak přirozenou fluktuací.“

Svobodní nesouhlasí s tím, aby prostředky z vybraných daní byly cíleně využívány tímto způsobem. Snaha kraje a signatářů o vytvoření takových podmínek, při kterých je výhodné studovat specifické obory na úkor ostatních je typickým sociálním inženýrstvím a v dlouhodobém hledisku uplatnitelnosti absolventů na trhu práce škodí.

Mladý člověk, který si dobře nezvolí studijní obor, na svou chybu zřejmě doplatí. Takové pochybení pak vysílá varovný signál mnoha dalším. Naopak studenti, kteří zvolí takovou životní cestu, která jim skutečně přinese úspěch, inspirují pozitivním příkladem své okolí. Lidé na poptávku a nabídku na pracovním trhu reagují nesrovnatelně pružněji, než kterékoliv úřední rozhodnutí. Navíc, uměle zvýšená nabídka zaměstnanců v jednom oboru, umožňuje daným zaměstnavatelům udržovat nižší mzdy. Podniky mohou místo toho motivovat studenty svých oborů například stipendii, ne mediálními kampaněmi za krajské peníze.

Krajské školství má mladé lidi co nejlépe připravit na měnící se prostředí na trhu práce. Administrativní preference vybraných průmyslových odvětví a studijních oborů je špatnou a škodlivou cestou.

4. srpna 2015
Krajské předsednictvo Svobodných ve Zlínském kraji

Kontakt:

Tomáš Pajonk
p
ředseda krajského sdružení Strany svobodných občanů

zlinskykraj.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31