Korupce vyrůstá z dotací. Svobodní jsou pro kompletní zrušení dotací.

Korupce vyrůstá z dotací. Svobodní jsou pro kompletní zrušení dotací.

Strana svobodných občanů je přesvědčena, že dotace jsou zlo, jsou živnou půdou pro korupci, zvyšují byrokracii a jejich rozmach zastavuje hospodářský růst. Svobodní jsou pro kompletní zrušení dotací na krajské, obecní i státní úrovni.

Obce a kraje se nemají pouštět do podnikání a pokřivovat trh tím, že jedné firmě dotace dají a jiné ne. To se týká i nemocnic, které mají mít standardní příjmy z tržeb od zákazníků či jejich pojišťoven a ne dotace rozdělované na základě libovůle politiků.

Svobodní prosazují, aby se kraje a obce spoléhaly především na své vlastní daňové příjmy, místo aby všechny daně vybíral stát a jejich část pak byla přes Brusel a ministerstva přerozdělována formou nespravedlivých dotací. Svobodní např. prosazuji, aby daň z příjmů právnických osob byla podobně jako ve Švýcarsku rozdělena na státní a krajskou sazbu. Státní odvod ze mzdy placený dnes ve výši 6,5 % by se zas transformoval na obecní daň z příjmu. Kraje i obce by měly právo vlastní sazbu snižovat a byly by vystaveny vzájemné daňové konkurenci. Kraje a obce by se zodpovídaly svým voličům, pokud jde o výši zdanění ve prospěch kraje a obce.

Pokud by nad rámec vlastních daní měly obce a kraje doplňkové příjmy ze státního rozpočtu, musí být rozdělovány na základě objektivních a férových kritérií, jako je počet obyvatel či rozloha, a ne podle principu „tomu dáme, tomu ne“.

Kandidáti Svobodných budou hájit tyto principy v podzimních krajských volbách.

Kapitola Veřejná správa a samospráva v Politickém programu:

https://svobodni.cz/9-program/64-politicky-program-pro-parlamentni-volby/#XIV

Programový dokument Návrh rozdělení daňových kompetencí mezi stát, kraj a obce

https://svobodni.cz/files/docs/REV-2012-unor-navrh-rozdeleni-danovych-kompetenci.pdf

Petr Mach
16.5.2012
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31