Karel Zvára: Otevřený dopis MPO – zpoplatnění WiFi?

Karel Zvára: Otevřený dopis MPO – zpoplatnění WiFi?

Otevřený dopis pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Odpověď byla přidána na konec článku.

Vážení,

dnešní MF Dnes, iDNES.cz [1] a tento článek [2] Patricka Zandla uvádějí, že se připravuje legislativa, která by vedla ke zpoplatnění nelicencovaných (tzv. "volných") radiových pásem, ve kterých jsou mj. provozovány nejen telekomunikační sítě WiFi, ale na této frekvenci pracují také např. i mikrovlnné trouby. Hledal jsem k těmto domněnkám další informace, avšak na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu ani v Knihovně připravované legislativy [3] jsem žádné nenašel.

Zpoplatnění těchto pásem, byť i jen pro komerční provoz, by znamenalo nejen zvýšení nákladů koncových uživatelů (kterými jsou z velké části domácnosti), ale také sbírání informací o bezdrátových přípojkách a tímto opatřením by, jak je naznačeno v odkazovaném článku [2], mohlo dojít také k novému zvýhodnění "drátových operátorů".

Vzhledem k nedohledatelnosti odpovídajících informací se proto obracím na Vás a žádám Vás o sdělení, zda se domněnky ohledně připravovaného zpoplatnění zakládají na pravdě. Odkazovaný článek [1] sice obsahuje odpověď MPO "Z pohledu MPO je předčasné komentovat tento návrh", nicméně jsem přesvědčený, že odborná, politická i další dotčená veřejnost by měla mít přístup k informacím o připravované legislativě. Bez přístupu se totiž může snadno stát, že ČTÚ či MPO vynaloží prostředky daňových poplatníků zbytečně na přípravu nerealizovatelného nebo politicky neprůchodného návrhu.

S přáním všeho dobrého,

Ing. Karel Zvára
Strana svobodných občanů
místopředseda strany
e-mail: zvara@svobodni.cz

 

Reference

[1] http://ekonomika.idnes.cz/za-wi-fi-se-bude-platit-planuje-stat-statisicum-lidi-by-to-zdrazilo-internet-17q-/ekonomika.aspx?c=A150116_120800_ekonomika_nio#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
[2] http://www.marigold.cz/item/co-je-za-zpoplatnenim-wifi-frekvenci-v-cesku
[3] https://apps.odok.cz/kpl

 

Dovětek mimo otevřený dopis

V roce 2009 jsem se rozhodl podat přihlášku do politické strany proto, že jsem dospěl k názoru, že pokud svobodu svoji a svých blízkých nebudu hájit sám, nemohu to žádat ani po nikom jiném – a nikdo jiný to za mne nejspíš neudělá. Jsem připraven na prosazování společných témat spolupracovat i s představiteli dalších politických stran, ač se naše pohledy na jiná témata mohou významně lišit.

Odpověď z Ministerstva průmyslu a obchodu, 29. ledna 2014:

Dobrý den,

děkujeme za zaslání Vašeho dotazu a za Ministerstvo průmyslu a obchodu Vám sdělujeme, že jak již bylo i panem ministrem Mládkem veřejně deklarováno, musí Ministerstvo průmyslu a obchodu jednoznačně odmítnout jakékoliv spekulace o údajné snaze zpoplatnit sítě WiFi. Informace o údajném zpoplatnění WiFi byla novináři vykonstruována na základě jediné obecné věty uvedené v neoficiálních pracovních materiálech a Ministerstvo průmyslu a obchodu ji obratem dementovalo. Nemusíte se tedy obávat, že by pod současným vedením k takovému kroku došlo. Jakmile bude materiál Strategie správy rádiového spektra připraven do konečné podoby, ve které bude předkládán do schvalovacího procesu, bude samozřejmě stejně jako všechny jiné strategie vytvářené na ministerstvu představen veřejnosti.

S pozdravem

Můj komentář k odpovědi, 29. ledna 2014:

Jak v odpovědi vidíte, MPO si z otázky vybralo právě jen tu část, ke které se vyjadřoval ministr Mládek – a to frekvence WiFi. O ostatních nelicencovaných pásmech se odpověď nezmiňuje a je proto bohužel nekompletní.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31