Kalouskův postoj k Fiskální smlouvě je neloajální

Kalouskův postoj k Fiskální smlouvě je neloajální

Ministr financí Miroslav Kalousek a jeho strana TOP09tvrdošíjně podporuje připojení České republiky k plánované Fiskální smlouvě, aniž by byl schopen racionálně vysvětlit důvody pro takový krok, který by jednoznačně znamenal předání národních pravomocí Evropské komisi.

Na zasedání ministrů financí 24. ledna pan Kalousek znevažoval postoj české vlády, která se vyslovila pro referendum ve věci smlouvy. Projevil tak neloajalitu ke své vlastní vládě i k České republice.

Ministr Kalousekby měl veřejnosti v této souvislosti odpovědět na několik otázek:

  1. Proč chcete, aby se ČR vzdala svrchovanosti v oblasti rozpočtové politiky? Přistoupení ke smlouvě je zcela dobrovolné, za nepřipojení se nehrozí žádné sankce. V čem tedy vidíte výhody smlouvy pro ČR a její občany? Proč raději nenavrhnete český ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu?
  2. Proč nectíte koaliční dohodu? Sami jste se v roce 2010 zavázali, že jakékoliv přenesení kompetencí nad rámec Lisabonské smlouvy bude předmětem referenda. Koaliční smlouva obsahuje i tuto deklaraci: „Schvalování národních rozpočtů musí zůstat výsadní pravomocí národních parlamentů členských států“. Co Vás motivuje k tak zásadní změně postoje?
  3. V pořadu Události na ČT24 jste uvedl, že referendum není třeba, neboť i v roce 2003, kdy proběhlo referendum o přistoupení k EU, většina voličů neznala detaily fungování EU a drtivá většina voličů se stejně vyjádřila pro vstup. Takže tehdy se vám referendum hodilo a nyní ne? Referendum z roku 2003 považujete za „bianco šek“ pro jakékoliv další předávánínárodních pravomocí na Brusel?

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31