Jiří Procházka: Je správné odpustit nemocnicím dluhy?

Jiří Procházka: Je správné odpustit nemocnicím dluhy?

Na webu zlin.idnes.cz  (MF Dnes) byl zveřejněn článek "Zlínský kraj odpustí nemocnicím dluhy…". V závěru článku byla anketa, jestli s tím čtenáři souhlasí. A překvapivě 20% souhlasí a 80% ne. Zdá se, že čtenáři jsou k penězům daňových poplatníků zodpovědnější než volení zástupci v krajské radě. Samozřejmě to patřičně komentují i opoziční zastupitelé.

Je jasné, že hospodaření nemocnic (kromě uherskohradišťské) není v pořádku. Jen objem dlouhodobých a krátkodobých závazků je ve zlínské nemocnici ke konci roku 2015 819 mil. Kč, v kroměřížské 200 mil. Kč a vsetínské 143 mil. Kč. Z těchto částek se bude odpouštět nesplacený dluh z půjček kraje. Ve stejném pořadí to činí 140 mil. Kč, 33 mil. Kč a 13 mil. Kč. To je v intervalu od 15 do 10% závazků. Takže i po odpuštění splátek dluhů zůstává jednotlivým nemocnicím ke splacení dalších 85 až 90% závazků. A to je dost.

Zkusme se na příčiny tohoto stavu podívat v širší souvislosti. V podstatě lze říci, že tento stav způsobily tyto faktory: neodborné zasahování do řízení ze strany krajského úřadu a rady kraje, úhradové vyhlášky v letech 2008 až 2013 (spolu s dominancí VZP jako plátce za péči) a chyby managementu nemocnic (představenstev a.s.).  A to přesně v tomto pořadí!

Chyby ze strany kraje: neexistence koncepce rozvoje a vzájemného postavení nemocnic, neexistence krajské vize, časté personální změny. Například jen ve zlínské nemocnici se za období 2006 až 2015 vystřídalo v tříčlenném představenstvu celkem 18(!) osob. Lze říci, že za 10 let se představenstvo změnilo 6x, z toho jen 2x na základě výběrového řízení. Opravdu není v silách managementu za průměrných 17 měsíců obsáhnout a začít řídit takový ekonomický kolos. Navíc, když dozorčí rada není složena z odborníků, ale z politiků.

Úhradové vyhlášky vydává ministerstvo zdravotnictví a stalo se, že po roce 2008, kdy kraje ovládla ČSSD a ministerstvo ODS, byly tyto vyhlášky dosti nepříznivé pro nemocnice ve vlastnictví kraje. Ke zlomu došlo v roce 2013 za úřednické vlády pana Rusnoka, kdy jeho ministr tuto asymetričnost v úhradové vyhlášce no rok 2014 odstranil.  Od tohoto roku se datuje i významné zlepšení ekonomické situace našich nemocnic, zejména krajské ve Zlíně. Tady mají opoziční zastupitelé pravdu. Za zlepšením ekonomiky nemocnic v kraji nestojí management, ale ministr zdravotnictví úřednické vlády! S trochou nadsázky lze říci, že za to vděčíme politické straně SPO-Zemanovci.

Stále ale převládá dominance VZP v úhradách za poskytnutou péči, což dosti významně svazuje ruce ve vyjednávání managementům nemocnic.

Na samostatný článek, resp. přednášku je působení jednotlivých managementů, jejich správná a nesprávná rozhodnutí v čase, včetně nedodržování jimi navržených úsporných opatření a to spolu s dozorčími radami nemocnic. Nezapomínejme přitom na skutečnost, že významnou měrou za zadlužeností zlínské nemocnice stojí její snaha získat a udržet centra specializované a superspecializované péče, která do roku 2009 neměla (onkologické, kardiologické, iktové a nově i traumatologické). Na druhou stranu tato centra přinesla nemocnici přes 400 mil. Kč na dotacích.

Jaké stanovisko mám k iniciativě pana hejtmana a rady? Z hlediska nemocnic jde o řešení, které administrativně vylepší jejich ekonomickou bilanci. Považuji to za spíše rozumný krok, učiněný ovšem v kritické situaci, která je důsledkem naprosto nerozumného socialistického řízení zdravotnictví. Svobodní a jejich krajští zastupitelé budou takovým problémům předcházet. Například trváním na otevřených výběrových řízeních na členy vrcholového managementu nemocnic s minimální dobou působení ve funkci po celé volební období. Obsazením dozorčích rad ne politiky, ale odborníky. Ponecháním prvků konkurence mezi jednotlivými nemocnicemi. A hlavně existencí vize v zajišťování zdravotní péče v kraji, která je obsažena ve volebním programu koalice Svobodných a Soukromníků.

Ing. Jiří Procházka, MBA
místopředseda Svobodných ve Zlínském kraji a kandidát do krajského zastupitelstva ve volbách 2016 za koalici Svobodní a Soukromníci

www.spolecne2016.cz

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31