Hospodaření Svobodných za rok 2012 skončilo přebytkem

Hospodaření Svobodných za rok 2012 skončilo přebytkem

Svobodní na republikové úrovni hospodařili v roce 2012 s přebytkem, když příjmy činily 1 846 460 Kč a výdaje činily 1 493 883 Kč. Finanční majetek narostl z 967 965 Kč na 1 320 542 Kč.

Na republikové úrovni Svobodní hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného Republikovým výborem. Za výdaje je v rámci schválených mezí odpovědné Republikové předsednictvo.

Transakce jsou zveřejňovány zde: https://svobodni.cz/ucetnictvi-svobodnych/?rok=2012

Republikové předsednictvo převádí čtvrtletně na základě pravidel hospodaření schválených Republikovým výborem polovinu vybraných členských příspěvků na krajské účty k autonomnímu hospodaření krajských sdružení.

Podrobnou zprávu o hospodaření na republikové úrovni předloží předseda Republikovému sněmu. Konsolidované účetnictví za republikovou úroveň a krajská sdružení projde auditem a bude stejně jako v předchozích letech zveřejněno.

Petr Mach
11.1.2013
www.svobodni.cz

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31