HAVELKA: Kdo je tady parazit?

HAVELKA: Kdo je tady parazit?

Stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek se na sjezdu své strany ostře opřel do živnostníků, když prohlásil, že parazitují na zaměstnancích a zároveň představil svůj plán na další zvyšování daní.

Pominu teď naprostou nesmyslnost těchto plánů v době, kdy naše země prochází vleklou krizí a potýká se s historicky nejvyšší nezaměstnaností. Neodpustím si však malou úvahu o tom, jak to s tím parazitováním vlastně je.

Celou situace je nejlépe si ukázat na příkladu. Představme si živnostníka, který je šikovný  a je schopen sehnat dostatek zakázek, na práci sám nestačí a proto si na pomoc najme jednoho zaměstnance.

Oba pánové společně pracují a každý měsíc se jim podaří společně vydělat 50.000 Kč. Protože živnostník se musí navíc postarat o spoustu dalších povinností, které podnikání přináší, jako jsou daně a účetnictví, vyplňování výkazů pro statistický úřad, účast na všemožných kontrolách apod., rozdělí výdělek tak, že zaměstnanci přizná hrubou mzdu 20.000 Kč a sám si nechá 30.000 Kč – ostatně on je tím, kdo nese veškerá rizika podnikání, kdo nemá v prvních třech týdnech nemoci nárok na nemocenské dávky a komu nikdo neproplatí čas strávený na dovolené.

Živnostník zaměstnanci z jeho hrubé mzdy srazí daň, sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 4.150 Kč a zaměstnanci tak přijde na účet částka 15.850 Kč.

Živnostník odvede ze svého měsíčního zisku daň 2.430 Kč (29.160 Kč jednou ročně), na svém sociálním a zdravotním pojištění pak k tomu měsíčně zaplatí 6.405 Kč. Celkem tedy státu měsíčně odvede 8.835 Kč. Zdá se, že živnostníkovi tedy zbude pro jeho potřebu 21.165 Kč.  To je o 5.315 Kč více  než jeho zaměstnanci. Pokud vyjádříme daňovou zátěž živnostníka a zaměstnance v procentech, dostaneme se u zaměstnance na 20,75 %, u živnostníka pak na 29,45 %.  Mimo své daně a zákonné pojištění však živnostník musí navíc z hrubé mzdy, kterou vyplatí zaměstnanci, odvést ještě sociální a zdravotní pojistné, které z objemu hrubých mezd hradí povinně zaměstnavatel. To v případě hrubé mzdy 20.000 Kč činí 6.800 Kč. Živnostníkovi tedy po uhrazení svých daňových povinností a pojistného hrazeného ze mzdy poskytnuté zaměstnanci zbude pouhých 14.365 Kč. To je o 1.485 Kč méně, než kolik obdrží zaměstnanec, přestože jeho hrubá mzda je o 10.000 Kč nižší, než zisk živnostníka.

Ptám se, kdo je tedy tím parazitem?

Teď možní čekáte odpověď – zaměstnanec. Tak to ale není.  Ten je státem odírán stejně jako živnostník, akorát to méně vnímá, protože on žádný příkaz k úhradě nevypisuje a žádné peníze na účet státu neodesílá.

Tím parazitem je stát, který z celkového zisku živnostníkovi firmy ve výši 50.000 Kč odčerpal na dani a pojištěních téměř 40 % vydělané částky. Oba navíc při každém svém nákupu budou státu odvádět další daně, jako je daň z přidané hodnoty a daň spotřební.

Domnívám se, že pan Mládek si musí být při svém ekonomickém vzdělání vědom, že jeho tvrzení o parazitujících živnostnících je naprostým nesmyslem. Za jeho výroky vidím spíše snahu našeptat  zaměstnancům, že za jejich nízkými příjmy je jakési neopodstatněné zvýhodňování podnikatelů, na které má sociální demokracie lék ve formě dalšího zvyšování daní a pro zamýšlené zvyšování daní tak získat mezi svými voliči dostatečnou podporu. 

Karel Havelka je členem Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31