Fraitová: „Olomoucká výzva“

Fraitová: „Olomoucká výzva“

V těchto dnech přišla Okresní hospodářská komora v Olomouci s návrhem, jak pozvednout krajskou ekonomiku za pomocí daňových úlev pro firmy, které do kraje příjdou nově. Podmínkou je, aby fungovali v regionu minimálně 5 let a zaměstnávali 10 až 200 lidí – za to by příslušná firma získala 2 – 3% daňové zvýhodnění. Jak informovala MF-Dnes ze dne 16.5.11 v příloze Olomoucký kraj, „Olomoucká výzva“ byla poslána i dalším Hospodářským komorám v ČR, jelikož na podobné „výhody“ by mohlo dosáhnout více krajů, a rovněž některým politikům vybraných stran. Očekává se, že k „Olomoucké výzvě“ s podtextem – „Chceme se mít dobře, snižte nám daně“ bude probíhat rozsáhlá diskuze.

Pokud se mohu vyjádřit i já, tak nevím, proč zavádět v Olomouckém kraji něco, co se v celostátním měřítku moc neosvědčilo. Přece již minulé vlády udělovaly tzv. investiční pobídky, v podobě úplného odpuštění daně z příjmu právnických osob, firmám s pobídkami. A výsledek – nezaměstnanost vyřešena nebyla.  Co bude pak, až firma po 5 letech z kraje odejde – zase se vymyslí nějaká jiná záplata? Především je nutné systémové řešení na celostátní úrovni – nejpodnětnější a efektivní je rovné podnikatelské prostředí, se svobodnou soutěží podnikatelských záměrů, uváděných na trh. Nikoliv pobídnout daňovou úlevou jednoho a druhého, který na pobídku nedosáhne, zašlápnout na existenční dno, příp. nechat zkrachovat. Pokud se týká daní z příjmu, v případě právnických osob by bylo dobré zavést jednotnou daňovou sazbu např. 19%. Půjde-li o fyzické osoby – zaměstnance a živnostníky, daň z příjmu zrušit zcela, jejich příjem je stejně již zdaňován zdravotním a sociálním pojištěním. Pro zvyšování naší životní úrovně je třeba jít, v případě daní z příjmu, tímto směrem. Ideální by bylo kdyby nám EU zrušila např. směrnici, týkající se daně z plynu, elektřiny a z uhlí, ale toho se určitě nedočkáme, neboť Brusel zatím drží opratě pevně v rukou. 

Vysoká nezaměstnanost je především důsledkem existujících nemotivujících sociálních dávek a svazující pracovní legislativy. V ekonomických kruzích je známo, že nejnižší nezaměstnanost mají země, které uplatňují nejvyšší míru ekonomické svobody, jako je např. Švýcarsko.

Je až neuvěřitelné, že kdysi přicházeli na zkušenou a za výdělkem do našich mlýnů pomocníci i ze Švýcarska. Abychom si zvýšili svůj blahobyt a měli se opravdu dobře, měli bychom se vydat za inspirací po těchto, již vyšlapaných cestičkách. Ekonom Petr Mach, razící principy liberální ekonomiky a jehož názory jsem v textu uvedla, má zato, že Česká republika může být druhým Švýcarskem.

Jana Fraitová je předsedkyní olomouckého krajského sdružení Svobodných

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31