EU v Jižním Kypru pošlapala veškeré principy právního státu

EU v Jižním Kypru pošlapala veškeré principy právního státu

Za bezprecedentní považují Svobodní požadavek Rady ministrů EU, aby kyperská vláda zkonfiskovala až 10 procent vkladů v bankách.

Po nočním zasedání Rady ministrů EU 15.-16.3. si nemohli vkladatelé na Kypru vybrat peníze z bankomatů a převést vklady ze svých bankovních kont. EU současně přiměla kyperský parlament hlasovat ve zkráceném jednání o jednorázové dani, která by posvětila zákaz výběrů a zdanění všech vkladů se zpětnou platností, což pošlapává základní principy právního státu.

Pokud byly některé kyperské banky před bankrotem, měli vkladatelé nárok nejen na výplatu vkladů v rámci pojištění vkladů, ale především na spravedlivý podíl na aktivech bank v rámci konkurzního řízení. Jednorázová daň klienty o tato práva de facto připravuje.

Svobodní zdůrazňují užitečnost národní suverenity, samostatnosti a zdravé konkurence právních řádů, jejichž pozitiva nyní mohou jasně vidět občané severokyperské republiky, která není součástí EU a nepřijala euro.

Pokud takto EU rozhodla o osudu Jižního Kypru, může stejně rozhodnout o osudu vkladů českých občanů. Situace na Kypru připomíná českou „měnovou reformu“ z roku 1953.

Svobodní vidí konfiskaci desetiny vkladů na Kypru jako jednoznačné varování před dalším členstvím naší země v EU. Pakliže vláda dostojí svému slibu a prosadí v parlamentu zákon o obecném referendu, na jehož základě bude možné iniciovat vystoupení republiky z EU, začnou Svobodní podpisy za referendum shromažďovat. Svobodní každopádně zahájí sběr podpisů pod petici za referendum o vystoupení z EU na základě platného petičního zákona, a to u příležitosti plánovaného vyvěšení evropské vlajky na Hradě za účasti vrchního evropského komisaře Barrosa.

Petr Mach
předseda
www.svobodni.cz
18.3.2013

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31