DOSTÁL: Korupce, dotace, regulace a jiná sprostá slova

DOSTÁL: Korupce, dotace, regulace a jiná sprostá slova

Tak jsem se dnes dočetl, že „návrh nové protikorupční strategie dostane vláda v listopadu“. Prohlásila to prý v televizi Karolína Peake. To mě donutilo zamyslet se nad tím, cože to vlastně byla/je ta „stará protikorupční strategie vlády“?!

Na webu Vlády ČR se lze dočíst, cituji: „Cílem Strategie (celý název dokumentu je „Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012“, pozn. autora) je snižovat korupční prostředí v ČR postupným přijímáním jednotlivých opatření prostřednictvím vyváženého poměru prevence a represe a zprůhlednění příslušných procesů.“ Pak je tam uvedeno 11 bodů, tzv. „vládních priorit“. Dále se zde píše, cituji: „V rámci zajištění plné informovanosti o stavu a způsobu plnění opatření obsažených ve Strategii bude vláda ČR pravidelně pololetně informována na základě podrobných zpráv jednotlivých ministrů a vedoucích ostatních ústředních správních úřadů.“ Tak jsem si našel poslední zprávu o stavu a způsobu plnění jednotlivých úkolů Strategie z 16.5.2012. Tato zpráva má 1 stranu a obsahuje kromě formálních náležitostí tyto 3 body, cituji:

„Vláda

I. bere na vědomí Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2011 a 1. čtvrtletí 2012, obsaženou v části III materiálu č.j. 427/12;

II. schvaluje Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – květen 2012, obsaženou v části IV materiálu č. j. 427/12;

III. ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů plnit opatření podle aktualizace strategie, uvedené v bodě II tohoto usnesení.“

Strategie byla schválena usnesením vlády 5.1.2011; takže po skoro roce a půl jsou jedinými závěry zprávy mapující dosavadní výsledky Strategie jakési obecné 3 body. No, nevím jak vás, ale mě to nepřesvědčilo.

A teď má vzniknout nová protikorupční strategie. Asi se máme na co těšit. Kort když Karolína Peake v nedělním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla, cituji: „Zajímavé je, nakolik bude chtít vláda dát peníze jak na tu současnou, tak na novou protikorupční strategii.“. Aby ochránili peníze občanů, musí dát občané další peníze?! To je prostě špatně.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda v tomtéž diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce kritizoval odvolání krizového ředitele Dopravního podniku Vladimíra Liche. Obhajoval kroky odvolaného ředitele, cituji: „(DP) nebude muset odebrat od Škody 35 tramvají, ale jen 17, a dohodlo se s dodavatelem podvozků (metra), které praskají, že ty opravy vezme na sebe.“. Když ale moderátor vznesl námitku, že smlouvy ještě nebyly podepsány, primátor prohlásil, že neví, v jaké fázi dohoda je, tedy jestli smlouvy byly nebo nebyly podepsány. Jestli tohle není Kocourkov, tak už nevím. Primátor Prahy, ohání se zlepšením poměrů v DP, tedy snížením korupce, a když uvede konkrétní případy, tak pak vlastně neví, „jestli je to podepsaný nebo ne“.

Když se opravdu zamyslíme nad tím, co je korupce a kde vzniká a jak by se mohla omezit, dojdeme k následujícímu: korupce vzniká především v prostředí, kde o penězích občanů svévolně rozhodují úředníci veřejné správy. To je potřeba zásadně, radikálně omezit; když už ale nastane situace, že o části peněz občanů (veřejné zakázky) musí rozhodovat veřejná správa, je nutná absolutní transparentnost, tzn. kompletní zveřejňování všech veřejných zakázek na internetu. Pokud v současné společnosti ještě fungují nějaké zpětnovazebné záchranné mechanismy, musí přestat se současným dotačním šílenstvím – dotace vedou ke korupci, jsou nespravedlivé a snižují konkurenceschopnost na trhu. V opačném případě je Řecko začátek celoevropského krachu.

Přestaňme mluvit sprostě, tj. vynechme z našich slovníků i z našich životů slova korupce, dotace, regulace, přerozdělování či byrokracie. Bude se nám žít lépe.

Hezký den a nevzdávejte se.

Pavel Dostál

 

Pavel Dostál je členem Plzeňského krajského sdružení Strany svobodných občanů, členem ReVu Strany svobodných občanů a lídrem Svobodných v krajských volbách v Plzeňském kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31