Dopis Petra Macha předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzkovi

Dopis Petra Macha předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzkovi

Dopis předsedy Strany svobodných občanů Petra Macha předsedovi Evropského parlamentu Jerzymu Buzkovi (český překlad pod anglickým orginálem)

Jerzy Buzek
President of the European Parliament

Dear Mr. Buzek, dear Jerzy,

I am taking the opportunity of the fact that we know each other from our previous activities to write you this letter.

First of all, I would like to congratulate you on your election as the President of the European parliament!

Now, as a citizen of the Czech Republic and the leader of the Free Citizens Party (Strana svobodných občanů), let me express my concerns over the increasing interference of the representatives of the European Union with the process of ratification of the Treaty of Lisbon in the Czech Republic.

It is my understanding that this is a treaty between 27 sovereign states, while the EU itself is not a contracting party, and it would be made a legal entity by the Treaty.

We therefore deem it highly inappropriate that a representative of the European Union is interfering with the affairs of a sovereign country, as your visit in the Czech Republic seems to be just that. The European parliament or the European Commission plays no role in this process.

It is entirely up to the Czech Republic whether it decides to ratify the Lisbon Treaty or not. According to the Czech constitution, it is the President of the Czech Republic who ratifies treaties, not the Prime Minister or the Parliament. 

Your meeting with the Prime Minister Jan Fischer as well as the recent meeting between the European Commission President, José Manuel Barroso, and the leader of ODS, Mirek Topolanek, seem to be inappropriate. (Mr. Topolanek even mentioned threats after meeting Mr. Barroso that the Czech Republic could lose its commissioner if the treaty is not ratified soon.)

Therefore, in order to refute this mischief I am asking you to declare clearly that

1) There is no possibility whatsoever to punish the Czech Republic for not ratifying the Treaty of Lisbon;

2) You, as the President of the European Parliament, fully respect the ratification procedure in the Czech Republic and the fact that the EU itself is not a contracting party to this treaty but only a mere object of this treaty.

Yours sincerely,

Petr Mach
Leader of the Free Citizens Party

český překlad: 

Jerzy Buzek
předseda Evropského parlamentu

Vážený pane předsedo,

využívám příležitosti, že se známe z našich dřívějších aktivit a obracím se na Vás s tímto dopisem.

Dovolte nejprve abych vám poblahopřál ke zvolení předsedou Evropského parlamentu.

Nyní mi dovolte, abych jako občan České republiky a jako předseda Strany svobodných občanů vyjádřil mé obavy z narůstajícího vměšování představitelů Evropské unie do procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice.

Rozumím tomu tak, že Lisabonské smlouva je smlouva mezi 27 suverénními státy, zatímco Evropská unie jako taková není smluvní stranou, má být smlouvou teprve vytvořena coby jednotka se samostatnou mezinárodněprávní subjektivitou.

Považuji proto za vysoce nevhodné, aby představitel Evropské unie zasahoval do záležitostí jednotlivých členských států – a Vaše návštěva v České republice se bohužel tak jeví. Evropský parlament nemá v ratifikačním procesu Lisabonské smlouvy sebemenší roli.

Je výlučně na České republice, jestli ratifikuje Lisabonskou smlouvu či nikoliv. Dle Ústavy České republiky je to Prezident republiky, kdo ratifikuje mezinárodní smlouvu, nikoliv premiér či parlament.

Vaše schůzka s premiérem Fischerem jakož i nedávné setkání předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa s předsedou ODS Mirkem Topolánkem působí velmi nepatřičně. (Pan Topolánek dokonce po schůzce s panem Barrosem tlumočil hrozby, že by Česká republika mohla být připravena o post komisaře, kdyby brzy neratifikovala Lisabonskou smlouvu.)

Proto si Vás dovoluji požádat, aby byly rozptýleny možné pachutě nevhodných výroků, abyste jasně prohlásil, že

1) Neexistuje žádný právní podklad pro jakýkoliv trest České republiky za to, kdyby neratifikovala Lisabonskou smlouvu

2) Jako předseda Evropského parlamentu respektujete ratifikační procedury České republiky a že EU jako taková není smluvní stranou Lisabonské smlouvy, je jejím pouhým subjektem.

S přátelským pozdravem,

Petr Mach
předseda Strany svobodných občanů

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31