„Chci zlepšit prostředí pro živnostníky,“ říká kandidát do Senátu František Pecka

„Chci zlepšit prostředí pro živnostníky,“ říká kandidát do Senátu František Pecka

František Pecka kandiduje za Svobodné do Senátu v Praze 9.

Proč kandidujete do Senátu? Co je vaším hlavním cílem, na co se chcete zaměřit?

Podíváme-li se na rozložení sil na naší politické scéně, zjistíme, že je prakticky celá ovládaná levicí všeho druhu. Tento poměr sil je potřeba v nadcházejících senátních volbách alespoň částečně změnit.

Občané si volí svého zástupce do Senátu, aby tam hájil jejich zájmy. Do Senátu tedy kandiduji proto, abych hájil zájmy lidí, kteří ctí nedotknutelnost soukromého vlastnictví, věří v blahodárnost štíhlého státu s nízkými daněmi a hájí osobní odpovědnost a svobodu jednotlivce. Mým hlavním cílem je zlepšení prostředí pro živnostníky a drobné podnikatele a zachování národní měny, tedy české koruny.

Jaké oblasti se hodláte věnovat – v jakém výboru chcete pracovat?

Většinu svého produktivního života se živím sám a vím, jak to mají živnostníci a drobní podnikatelé těžké. Pracují mnoho hodin denně, po nocích, o sobotách a nedělích, nezřídka bez dovolené, na úkor svého zdraví a svých rodin. Po státu nic nechtějí, jen aby je nechal na pokoji, aby je nechal být. A stát, místo toho aby byl rád, že se někdo umí postarat sám o sebe, a ti schopnější dokonce umí někoho dalšího zaměstnat, tak je schopen těmto lidem házet klacky pod nohy svými regulacemi a dokonce je nazývat parazity. V Senátu bych se rád věnoval právě tomuto tématu, tedy postupnému zlepšování podnikatelského prostředí, nejlépe asi ve výboru hospodářském.

Jaký je největší problém ve vašem senátním obvodu?

Senátní obvod ve kterém kandiduji nemá podle mne nějaký konkrétní, specifický problém. Problémy jsou zde spíše obecného charakteru, tedy čím dál zřetelnější vměšování státu do života lidí včetně omezování jejich osobní svobody, nebo problémy lokální. Tu se občané brání výstavbě třídírny odpadů, jinde zase komerční výstavbě nových bytů v blízkosti jejich bydliště.

A jak to chcete řešit z pozice senátora?

Jako senátor mohu vyjadřovat své názory, promítat zájmy svého obvodu do celostátní legislativy, ale místní problémy musí řešit komunální politici. Senátor nesmí zasahovat do kompetencí místních samospráv.

Potřebujeme vůbec Senát? Není v tak malé zemi, jako je ČR, poněkud nadbytečný?

Existence Senátu jako horní komory Parlamentu ČR je zakotvena v Ústavě. Dokud nebude změněna Ústava, Senát je a bude právoplatnou ústavní institucí, která s Poslaneckou sněmovnou vykonává zákonodárnou moc. Senát má být zároveň prostorem pro politickou rozpravu, což je v politice nejúčinnější nástroj. V případě, že dojde k rozpuštění Poslanecké sněmovny, Senát přijímá zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a stává se tak onou pověstnou ústavní pojistkou. O nadbytečnosti Senátu tedy nemůže být v tuto chvíli řeč.

Navíc – Svobodní prosazují lidové veto – pokud by se povedlo ho zakotvit, nebyla by to dostatečná „pojistka“ proti špatnému rozhodnutí třeba i poslanců?

Lidové veto, tedy referendum o přijatém rozhodnutí politiků, je jistě správným krokem k omezení moci politiků. Lidovým vetem však nevyřešíme již zmiňovaný stav, kdy bude rozpuštěna Poslanecká sněmovna a Senát zůstane jedinou ústavní pojistkou.

Pokud budete zvolen, budete se věnovat pouze práci senátora, nebo si zachováte některé pracovní, podnikatelské aj. aktivity?

Celá řada současných poslanců i senátorů paralelně zastává další posty ve veřejném či soukromém sektoru. Nemyslím si, že je to správné. Aby mohl senátor zodpovědně hlasovat pro nebo proti přijetí určitého zákona, musí věnovat mnoho času jeho nastudování. Vzhledem k množství přijímaných zákonů je to práce na více než plný úvazek.

Více o Františku Peckovi zde

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31