Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Český sen 2035

Český sen 2035

Přeji si zemi, kde si každý může plnit své sny.

Zemi, kde žijí bez obav z nepředvídatelných sociálních inženýrů!

Česká republika 2035, země svobodná, bezpečná a nezávislá.

Přeji si zemi, kde mají všichni příležitost jít za svými sny. Stát netouží po větší závislosti lidí na něm, protože ví, že centrální plánování nefunguje.

Stát lidem neslibuje, že díky tvrdé práci dosáhnou úplně všeho, o čem sní. Chytrá řešení a poctivá práce se ovšem prosazují více než dřív, protože stát ani jiný kartel moci nepokřivuje soutěž.

Lidé se nebojí sociálních experimentů a lidovým vetem mohou bránit svoji svobodu.

Přeji si zemi, kde štíhlý stát již nezalévá právní džungli, ve které se daří parazitům a osamělý člověk se v ní snadno ztratí.

Mnoho zákonů bylo zrušeno, ty nezbytné zjednodušeny a nemění se často. Soudy i právo teď funguje lépe, když jsou zákony pochopitelné a nevzdalují se správnu ani selskému rozum.

Neznáme zločiny bez obětí a svoboda projevu nás obohacuje.

Přeji si zemi, kde základem je svobodná práce – méně narušování vztahů mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, odběrateli a dodavateli zboží a služeb.

Systém dávek a podpor už neodrazuje lidi od práce a neposiluje nevraživost ve společnosti.

Hlavně obce napínají záchranou síť zejména pro ty, kteří si v dané chvíli nemohou pomoci sami a neuspějí ani u charity ani u svých blízkých.

Přeji si zemi, kde klidný rodinný život usnadňuje překonání problémů – při nemoci, v práci, ve škole.

Rodinné vztahy mají opět přirozenou sílu, která zase dává dohromady větší skupiny lidí. Nikomu se totiž nežije dobře, když lidem v jeho blízkosti se žije špatně.

Stát sílu rodinných krbů respektuje, ukončil popírání osvědčeného a nechová se aktivisticky, aby zbytečně některé rodinné ohně neuhasil.

Přeji si zemi, kde podobně jako rodiny nebo firmy, ani stát už nežije pořád na dluh, který jednou někdo zaplatí.

Lidem neničí stát ani ČNB úspory proinflační politikou a pokud si vydělávají na majetek, nebojí se toho, že jim ho bude nenasytný stát pravidelně odkrajovat daněmi.

Bez komplikací využíváme nejrůznější měny i kryptoměny. Česká koruna je kryta a zachovala se i v hotovosti.

Přeji si zemi, kde úřady neberou lidem zbytečně jejich čas ani peníze. Efektivně nakládají s informacemi a provoz stojí mnohem méně než dřív.

Také méně přerozdělují peníze všech mezi vyvolené, takže se mohly snížit daně.

Lidem zůstává více v kapsách a mohou lépe zajistit své potřeby. Vzniká tím prostor pro nová odvětví a objevují se nové pracovních příležitostí.

Přeji si zemi, kde se podařilo zrušit skoro všechny dotace, které vedly ke korupci a neférovému zvýhodňování.

Lidé se necítí být rozdělováni státní diskriminací a tím, že z jejich daní jsou podporováni jen někteří. Menší korupční potenciál přinesl větší důvěru lidí ve státní instituce.

Konec investičních pobídek narovnal pracovní trh. Konec dotací neziskovkám narovnal trh myšlenek.

Přeji si zemi, kde úkolem všech stupňů škol, je učit a zvyšovat uplatnění v profesním životě, ne vychovávat. To je úlohou rodičů.

Školy jsou nezávislé na politice státu a ukončily plošný experiment s inkluzí. Nabízejí různé přístupy a spravedlivě spolu soupeří o přízeň žáků i rodičů.

Zejména střední školství vzkvétá díky zapojení soukromých firem a nabídka vysokých škol reaguje na zájem o obory s uplatněním, kvantitu absolventů nahrazuje kvalita.

Přeji si zemi, kde systém zdravotního pojištění a zdravotní péče, motivuje lidi k zájmu o své zdraví. Vytvořil se prostor pro svobodu a odpovědnost.

Základní zdravotní péče je dostupná pro každého občana. Do systému se ovšem dostává více peněz od lidí, kteří jsou ochotní si připlatit.

Národ je ve skvělé kondici a skvělé zdravotnictví je schopno poskytovat péči i naše sousedy.

Přeji si prosperující zemi, kde si stát uvědomuje své základní úkoly, chrání suverenitu v rámci našich hranic. Země je krásnějším pokladem než dřív a o to více trvá na ochraně vlastní migrační politikou.

Armáda je daleko více obranyschopná než dřív i díky ochotě veřejnosti se zapojit.

Neustálá policejní ochrana není možná, ale naše prvotřídní a léty osvědčené zbraňové zákony umožňují lidem se ubránit sami.

Přeji si zemi, která respektuje suverenitu ostatních států, a totéž vyžaduje po ostatních. Sebevědomá zahraniční politiku nám umožňuje nezávislost ve všech ohledech.

Máme nejvíce smluv o volném obchodu na světě. Z toho těžíme my, naše vztahy i naši partneři, naši podnikatelé i spotřebitelé, kteří si mohou vybírat to nejlepší z celého světa.

Jsme členy v mezinárodních vojenských aliancích, ovšem výhradně obranných, které nepřispívají k rozvracení světa.

Přeji si zemi, kde kultura i média jsou zcela nezávislá na státu. Stát je sekulární i na progresivistických ideologiích, které svou rolí nahrazují stará náboženství.

Svoboda projevu a přímočarost sdružování vede k obrodě spolkového života. Lidé mají více času i peněz, takže se zvýšili jejich zájem o utužování těla i ducha.

Bez byrokratických překážek a dotací vznikají nové budovy, sochy, hřiště i parky, o které je zájem a má se o ně kdo starat.

Musí se dopracovat…

Musí se dopracovat…

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31