Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Český sen 2035

Český sen 2035

Přeji si zemi, kde si každý může plnit své sny. Zemi, kde žijí lidé bez obav z nepředvídatelných sociálních inženýrů!

Má vysněná země? Česká republika 2035, země svobodná, prosperující a nezávislá.

 1. Svoboda, lidská práva – Decentralizace rozhodování

VIZE: „Přeji si zemi, kde se rozhoduje co nejblíže problémům, takže řešení vyhovuje maximálními množství lidí!“

 • Přeji si zemi, kde mají všichni příležitost jít za svými sny. Stát netouží po větší závislosti občanů na něm, protože ví, že centrální plánování nefunguje.
 • Stát lidem neslibuje, že díky tvrdé práci dosáhnou úplně všeho, o čem sní. Chytrá řešení a poctivá práce se ovšem prosazují více než dřív, protože stát ani jiný kartel moci nepokřivuje soutěž.
 • Neznáme zločiny bez obětí a svoboda projevu nás obohacuje.

 1. Ústavní pořádek

VIZE: Přeji si zemi, kde stát nevyužívá právo jako nezbedný pendrek namířený proti lidem, ale jako pevný štít, kterým chrání hodnoty nakreslené v českém erbu, pod kterými se svobodám a právům lidí daří.“

 • Přeji si zemi, kde štíhlý stát již nezalévá právní džungli, ve které se daří parazitům a osamělý člověk se v ní snadno ztratí.
 • Mnoho zákonů bylo zrušeno, ty nezbytné zjednodušeny a nemění se často. Soudy i právo teď funguje lépe, když jsou zákony pochopitelné a nevzdalují se správnu ani selskému rozum.
 • Lidé se nebojí sociálních experimentů a lidovým vetem mohou bránit svoji svobodu.

 1. Rodina, Kořeny a Soukromí

VIZE: „Přeji si zemi pevnějších a hřejivých rodinných pout, nikoliv zemi chladných byrokratických okovů.“

 • Přeji si zemi, kde klidný rodinný život usnadňuje překonání problémů – při nemoci, v práci, ve škole.
 • Rodinné vztahy mají opět přirozenou sílu, která zase dává dohromady větší skupiny lidí. Nikomu se totiž nežije dobře, když lidem v jeho blízkosti se žije špatně.
 • Stát sílu rodinných krbů respektuje, ukončil popírání osvědčeného a nechová se aktivisticky, aby zbytečně některé rodinné ohně neuhasil.

 1. Vzdělávání a děti

VIZE: „Přeji si zemi, kde školy děti neohýbají, ale učí je objevovat, co jim jde, co je v budoucnu uživí, bude je naplňovat a jak toho dosáhnout.“

 • Přeji si zemi, kde úkolem všech stupňů škol, je učit a zvyšovat uplatnění v profesním životě, ne vychovávat. To je úlohou rodičů.
 • Školy jsou nezávislé na politice státu a ukončily plošný experiment s inkluzí. Nabízejí různé přístupy a spravedlivě spolu soupeří o přízeň žáků i rodičů.
 • Zejména střední školství vzkvétá díky zapojení soukromých firem a nabídka vysokých škol reaguje na zájem o obory s uplatněním, kvantitu absolventů nahrazuje kvalita.

 1. Kultura, sport a spolkový život

VIZE: „Přeji si zemi, kde neexistuje státní kultura a stát je sekulární i na progresivistických náboženstvích.“

 • Přeji si zemi, kde kultura i média jsou zcela nezávislá na státu. Stát je sekulární i na progresivistických ideologiích, které svou rolí nahrazují stará náboženství.
 • Svoboda projevu a přímočarost sdružování vede k obrodě spolkového života. Lidé mají více času i peněz, takže se zvýšili jejich zájem o utužování těla i ducha.
 • Bez byrokratických překážek a dotací vznikají nové budovy, sochy, hřiště i parky, o které je zájem a má se o ně kdo starat.

 1. Veřejné finance / Daně 

VIZE: „Přeji si zemi, kde veřejné peníze nemizí v tunelech, které zaplatí novorozeňata.“

 • Přeji si zemi, kde podobně jako rodiny nebo firmy, ani stát už nežije pořád na dluh, který jednou někdo zaplatí.
 • Lidem neničí stát ani ČNB úspory proinflační politikou a pokud si vydělávají na majetek, nebojí se toho, že jim ho bude nenasytný stát pravidelně odkrajovat daněmi.
 • Bez komplikací využíváme nejrůznější měny i kryptoměny. Česká koruna je kryta a zachovala se i v hotovosti.

 1. Úřady a veřejný sektor

VIZE: „Přeji si zemi, kde ti, kteří se vezou, mají lehčí břicha a ti, co ten vůz táhnout za to vidí v dálce větší odměnu a překračují méně překážek. Společná cesta je pak rychlejší a bez hádek!“

 • Přeji si zemi, kde úřady neberou lidem zbytečně jejich čas ani peníze. Efektivně nakládají s informacemi a provoz stojí mnohem méně než dřív.
 • Také méně přerozdělují peníze všech mezi vyvolené, takže se mohly snížit daně.
 • Lidem zůstává více v kapsách a mohou lépe zajistit své potřeby. Vzniká tím prostor pro nová odvětví a objevují se nové pracovních příležitostí.

 1. Podnikání, práce a sociální věci

VIZE: „Přeji si zemi, kde bez práce nejsou pro zdravé a dospělé koláče!“

 • Přeji si zemi, kde základem je svobodná práce – méně narušování vztahů mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, odběrateli a dodavateli zboží a služeb.
 • Systém dávek a podpor už neodrazuje lidi od práce a neposiluje nevraživost ve společnosti.
 • Hlavně obce napínají záchranou síť zejména pro ty, kteří si v dané chvíli nemohou pomoci sami a neuspějí ani u charity ani u svých blízkých.

 1. Zdravotnictví a Péče

VIZE: „Přeji si zemi, kde ministerstvo zdravotnictví nefunguje spíš jako ministerstvo nemocnictví a pravdy. Zdravotní pojištění není jen zdravotní daň, takže je zdravotní péče kvalitnější.“

 • Přeji si zemi, kde systém zdravotního pojištění a zdravotní péče, motivuje lidi k zájmu o své zdraví. Vytvořil se prostor pro svobodu a odpovědnost.
 • Základní zdravotní péče je dostupná pro každého občana. Do systému se ovšem dostává legálně a transparentně více peněz od lidí, kteří jsou ochotní si připlatit.
 • Zdraví je aktivum každého jednotlivce, ne veřejný statek. Národ je ve skvělé kondici, protože o to usilují sami lidé, a skvělé zdravotnictví je schopno poskytovat péči i naše sousedy.

 1. Dotace a Korupce

VIZE: „Přeji si zemi, kde je minimální korupce a férové soutěž, díky minimu dotací!“

 • Přeji si zemi, kde se podařilo zrušit skoro všechny dotace, které vedly ke korupci a neférovému zvýhodňování.
 • Lidé se necítí být rozdělováni státní diskriminací a tím, že z jejich daní jsou podporováni jen někteří. Menší korupční potenciál přinesl větší důvěru lidí ve státní instituce.
 • Konec investičních pobídek narovnal pracovní trh. Konec dotací neziskovkám narovnal trh myšlenek.

 1. Mezinárodní vztahy a Evropská unie

VIZE: „Nad Pražským hradem vlaje jen jedna vlajka. Neukláníme se na východ ani na západ, jen občas ve směru, kterým vane vítr svobody.“

 • Přeji si zemi, která respektuje suverenitu ostatních států, a totéž vyžaduje po ostatních. Sebevědomá zahraniční politiku nám umožňuje nezávislost ve všech ohledech.
 • Máme nejvíce smluv o volném obchodu na světě. Z toho těžíme my, naše vztahy i naši partneři, naši podnikatelé i spotřebitelé, kteří si mohou vybírat to nejlepší z celého světa.
 • Jsme členy v mezinárodních vojenských aliancích, ovšem výhradně obranných, které nepřispívají k rozvracení světa.

 1. Bezpečnost – NATO

VIZE: „Přeji si zemi, kde se lidé cítí v bezpečí. Ochranu většího území zvládne stát a při obraně svého života i majetku se lidé ubrání bez péče státu.“

 • Přeji si prosperující zemi, kde si stát uvědomuje své základní úkoly, chrání suverenitu v rámci našich hranic. Země je krásnějším pokladem než dřív a o to více trvá na ochraně vlastní migrační politikou.
 • Armáda je daleko více obranyschopná než dřív i díky ochotě veřejnosti se zapojit.
 • Neustálá policejní ochrana není možná, ale naše prvotřídní a léty osvědčené zbraňové zákony umožňují lidem se ubránit sami.

 1. Životní prostředí a zemědělství

VIZE: „Chci zemi, která vrátila roli zemědělcům a lesníkům, kteří chrání přírodu pro lidi, ne před lidmi.“

 • Přeji si zemi, ve které se lidé chovájí šetrně k přírodě a tím i ke své kapse, neboť ekologii a ekonomii nestaví elity proti sobě.
 • Na polích roste jídlo a ne palivo, neboť zemědělci pěstují to, po čem je poptávka, nikoliv to, za co inkasují největší dotace. Lesy jsou stále přirozenější a pestřejší, neboť majiteli lesa nediktuje žádné lejstro vytvářet jednodruhé lesní koncentráky.
 • Vlastníci půdy se mohou chovat jako vlastníci, neboť z nich 40 let odkládání pozemkových úprav nedělá vazaly velkých zemedělců. Velcí ovšem mají možnost přirozeně využívat úspor z rozsahu a stát proti nim nevede ideologický boj tím, že dotuje neproduktivitu, malost a lennost.

 1. Energie, zdroje a technologie

VIZE: „Přeji si zemi, která není energeticky závislá a vydírat ji nemůže žádný dealer!“

 • Přeji si zemi, která nemusí přizpůsobovat svou energetickou politiku ostatním. Díky diverzifikaci zdrojů a racionálním využíváním vlastních zdrojů jsme snížili naši surovinovou závislost.
 • Dostupnější energie jsou konkurenční výhodou pro činorodé lidi a naše firmy. To vede k rozvoji techologií i podnikání na našem území, neboť naplno využíváme přírodní i intelektuální potenciál naší země.
 • Jsme ekonomickým tygrem obklopeným přeregulovanými ustrašenými lenochody. Podílíme se na na produkci všeho strategického, co státy pro své fungování potřebují.

 1. Doprava a místní rozvoj

VIZE: „Přeji si zemi, kde se doprava rozvíjí bez zbytečných překážek, které jí zdražují, a venkov tím dostal druhou šanci.“

 • Přeji si zemi, kde stavební řízení trvá kratší dobu než před 100 lety a není důvod, proč od nás lidé prchají vytvářet pracovní místa do zahraničí.
 • Problémy v dopravě se neřeší blokádami, ale rychlejším budováním dopravní sítě, která naplňuje ptořeby lidí, se zapojením soukromých investorů.
 • Venkov není dusen předpisy, které si vymýšlí úředníci ve velkoměstech a obce těží z toho, když na jejich území někdo podniká díky větší decentralizaci a rozumnější asignaci.

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31