Ve Zlíně proběhla beseda o výstavbě nové krajské nemocnice

Ve Zlíně proběhla beseda o výstavbě nové krajské nemocnice

V úterý 4.12.2018 uspořádali zlínští Svobodní v prostorách Baťova institutu 14/15 ve Zlíně besedu pro veřejnost o záměru výstavby nové krajské nemocnice v Malenovicích. Pro občany to byla první příležitost získat informace jinak než z PR článků krajské rady v tisku. Besedy se zúčastnili krajští zastupitelé za Svobodné Tomáš Pajonk a Helena Lasztoviczová, člen krajského zdravotního výboru za Svobodné Jiří Procházka a dále Miroslav Adámek (náměstek primátora Zlína), Vlastimil Vajdák (ekonomický náměstek krajské nemocnice), primář Tomáš Gabrhelík a Ludmila Šromotová (členka petičního výboru „Petice zdravotníků proti omezování fungující a dostupné zdravotní péče v nemocnicích založených Zlínským krajem“). V publiku jsme přivítali např. náměstka hejtmana pro finance Jiřího Sukopa, senátora Tomáše Goláně a zlínské zastupitele Čestmíra Vančuru a Iva Mitáčka.

Průběh besedy jsme popisovali v článku:

Jaká byla veřejná beseda o nové nemocnici ve Zlíně?

O akci referovala také Mladá Fronta Dnes v regionální příloze a Zlínský a Valašský Deník.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31